Wat is Virtual Reality

VR is een andere werkelijkheid dan degene waarin je leeft, of degene waarin je denkt te leven. Virtual Reality (VR) is inmiddels uitgegroeid tot een begrip dat zich op ontzettend veel verschillende manieren laat uitleggen. In deze inleiding wordt er dan ook niet stil staan bij het begrip realiteit. Dit is een begrip waarover we heel lang zouden kunnen filosoferen, en waarbij we dan tot de conclusie komen dat iedereen zijn of haar realiteit anders beleeft. Dus de definitie laten we maar even voor wat het is. Hier wordt bedoeld met VR; het met technische hulpmiddelen beleven van een andere wereld.

Voor mensen die de film "Lawnmowerman" hebben gezien, is wat bedoeld wordt min of meer duidelijk. Hoewel vele van ons heb genoten van de manier waarop het een en ander in beeld wordt gebracht in deze film, heeft hij helaas meer kwaad dan goed gedaan voor het image van VR. Veel mensen die na het zien van deze film hun eerste trip met een HMD maakte, kwamen er zeer teleurgesteld onder vandaan. Het haalde het niet bij de film! Voor mensen die niet bekend zijn met deze begrippen volgt hier een korte uitleg.

In een computer wordt een wereld getekend. Deze wereld wordt vervolgens door 2 kleine lcd-schermpje in een Head Mounted Display (HMD) getoond. Dit is een helm met twee kleine tv schermpjes direct voor je ogen geplaatst, voor elk oog een. Doordat het beeld van de "computerwereld" voor elk oog vanuit een iets verschillende kijkrichting wordt weergegeven, zie je diepte. Hierdoor krijg je het gevoel alsof je midden in de wereld van de computer staat. En zoals bij een schilder de fantasie onbeperkt is, zo geld dat ook voor deze werelden, alles wat iemand kan bedenken is in principe mogelijk. De 3D computer toepassingen zijn inmiddels erg ver gevorderd en benaderen steeds meer de werkelijkheid om ons heen. Denk aan een film wereld! Alleen anders dan bij een film, houdt de computer tevens bij in welke richting iemand met een HMD kijkt. Boven op je hoofd zit een soort kompas. De computer leest de "stand" uit, en rekent zo snel mogelijk uit, waar je naar kijkt. Rekening houdend met: lichtval, diepte, etc... Dit nieuwe beeld wordt dan even razendsnel weer aan de HMD doorgegeven. Voor je gevoel "beweeg" je je in die wereld. Het hangt af van de snelheid van de computer, de scherpte van de LCD's en de update snelheid (refresh-rate), hoe realistisch deze wereld aandoet. Uit ervaring blijkt dat het tevens uitmaakt waarin of waarop je je bevindt. Het realisme van iemand die stilstaat, maar loopt in de virtuele wereld, geeft een raar soort kortsluiting in je hersens ! Heel anders, is bijvoorbeeld zitten in een raceauto of vliegtuig. De beweging komt dan veel meer overeen met wat je denkt te beleven. Een lid van Transcedo heeft in DisneyWorld een test vlucht gemaakt met een "Alladin" simulator, waarbij je je op een vliegend tapijt door een stad vliegt. De beeldkwaliteit was heel goed ook de diepte was prima, Tevens had je een behoorlijk "Field of view". Echter het vliegen door en over de stad gaf een behoorlijk "wagenziek" idee. Omdat je bewegingen niet aansloten op wat je lichaam daadwerkelijk voelde. Ook kon je niet al te snel met je hoofd op en neer bewegen, want dan werd het te wazig. Het programma werd aangestuurd door tien ONXY computers van Silicon Graphics ! Verder draagt ook geluid enorm bij aan het gevoel van realisme. De 3D-geluids techniek heeft men inmiddels wel aardig onder de knie. Het horen van voetstappen achter je, bezorgt je dus met gemak een adrenaline stootje !

Het blijkt dat veel mensen die VR op deze manier hebben beleefd min of meer dezelfde "klachten" hebben. Het werkt wel, maar... Hierdoor is VR een beetje verdwenen uit de belangstelling. Het voldeed niet aan de hoog gespannen verwachtingen.

Toch denken we dat VR terug komt. Voor zover je natuurlijk over een echte comeback kunt spreken. Voor de massa is VR ook nu nog een ver van m'n bed show. Er is veel geleerd m.b.t. "motion sicknes", beeld kwaliteit en Force-feedback. Dit laatste heeft pas nog een impuls gekregen door het uitbrengen van een handschoen die "spanning" op je vingers zet doormiddel van veertjes ! Als je dus wat vastpakt in de virtuele-ruimte, dan houden de veertjes, je vingers tegen op het moment dat je het object vastpakt. Hierdoor krijg je het idee dat je het voorwerp echt in handen hebt.

Maar een van de mooiste vindingen van dit moment is het Virtual Retinal Display (VRD). In plaats van LCD's voor je ogen, wordt er met een laserstraal direct een beeld op je ogen gescand. Microvision heeft er het nodige over op hun site. Hiermee lijkt eindelijk het probleem van beeldkwaliteit opgelost. De leden van Transcedo kunnen dan ook niet wachten, om dit een keer uit te proberen !

En je kunt natuurlijk nog veel verder gaan. Denk bijvoorbeeld aan een pak dat vol met sensoren en drukpunten al je bewegingen registreert en daarnaast met behulp van elektronische "prikkels" dingen uit de virtuele-wereld overbrengt naar je lichaam !

Foglets
Al lijkt het bovenstaande ver te gaan, het kan nog beter! Wat te denken van Foglets. Foglets zijn minuscule robotjes die echter alleen geconstrueerd kunnen worden met behulp van Moleculaire Nanotechnologie. De robotjes zullen van de orde grootte van eenhonderste millimeter zijn, en dus niet afzonderlijk herkenbaar voor de menselijke tastzin of ogen. Ze bevatten een computer en meerdere bestuurbare grijparmen waarmee ze elkaar kunnen vastgrijpen. Ze zullen zich als een soort mist om een persoon bevinden en er voor zorgen dat de benodigde actie en reactie krachten en zelfs de gewenste tastzin indrukken worden doorgegeven naar het lichaam. Er bevinden zich dus miljoenen minuscule met elkaar verbonden punten om je heen die als een volledige 3D omgeving alle mechanische eigenschappen van een simulatie perfect doorgeven. Je hebt dus ook echt interactie met de objecten die gesimuleerd worden.

Tussen de robotjes is nog voldoende ruimte aanwezig om de in de "robot mist" ondergedompelde persoon van zuurstof te voorzien. De benodigde energie wordt aangevoerd door electriciteit die via geleiders in de doorverbonden grijparmen wordt aangevoerd. De gezamelijke parallelle rekenkracht van de computers in de robotjes is meer dan voldoende zodat de robot-mist zelf de virtuele omgevings simulaties kan berekenen.

Hoewel de robotjes via kleine reflectors bepaalde kleuren kunnen reflecteren en dus het zichtbare uiterlijk van elk willekeurig oppervlak kunnen weergeven, geldt dit alleen voor de buitenzijde van de robot-mist. Een volledig in de robot-mist ondergedompelde persoon zal een soort contactlenzen moeten dragen voor het doorgeven van de visuele beeldinformatie van de simulatie.

Directe Verbinding
Na deze foglets volgt de ultieme stap (in ieder geval voor een biologisch lichaam), de directe verbinding van je hersens met de computer. De mogelijkheden hiervan gaan natuurlijk voorbij aan elk voorstellingsvermogen. Alle prikkels en indrukken worden doorgestuurd en geïnterpreteerd door de hersens. Een directe verbinding met de computer maakt het o.a. mogelijk, dat men datgene wat er wordt "voorgesteld" in de computer i.p.v. op het netvlies te projecteren, direct als zenuwprikkels wordt door te geven aan het visuele deel van de hersens. Maar ook bijvoorbeeld, geur, smaak en de tastzin! Hierdoor zal het waarschijnlijk erg moeilijk worden om de virtuele realiteit en de echte realiteit uit elkaar te houden. Voorop gesteld dat men dat dan nog wil. Het leven in een "sprookje" is misschien wel veel aantrekkelijker dan de "echte" wereld.

Veel mensen zullen VR misschien zien als vluchtgedrag. Daar zijn de leden van Transcedo het dus niet mee eens. Wij zien VR als een enorme uitbreiding op onze huidige werkelijkheid. Net als met internet zal de plaats en tijd verhouding veranderen en het zal leiden tot een nieuw begrip van kunst. Afgezien van alle standaard toepassingen zoals: een huis bekijken voor het af is, reparaties uitvoeren met robots op afstand en situatie trainingen. Komt er naar onze menig ook een nieuwe dimensie bij. Het virtuele realiteitsbesef zal bijdragen aan een groter gevoel van vrijheid. Je kunt relatief goedkoop, je horizon verbreden in richtingen die je voorstellingsvermogen op dit moment te boven gaan. Maar stel je eens voor dat ze een soort robot voertuigje in de diepten van het universum sturen, die daarbij data teruggestuurd in de vorm van "3D" fotokwaliteit in alle denkbare richtingen. Hij land op verre planeten waar het voor mensen ontoegankelijk is. Dit is slechts een klein voorbeeldje ! En dat dit geen science-fiction is heeft voor ons de pathfinder missie al bewezen. Wat nu volgt is een verbetering van alle componenten. Maar aangezien de zintuigen van de mens niet zo ongelooflijk moeilijk voor de gek te houden zijn, zien we snel fascinerende toepassingen en mogelijkheden naderen.

Uploaden
En dan de laatste stap: Uploading. Het permanent overplaatsen van de menselijke gedachten patronen (het bewustzijn) van de hersenen naar een kunstmatig medium.

Uploading heeft vele voordelen:

* Mogelijkheid tot het eenvoudig maken van backups. Op deze manier kan feitelijke onsterfelijkheid wel enorm dicht benaderd worden. Er kunnen namelijke meerdere backup kopien worden verspreid over verschillende fysieke lokaties waardoor de kans op verlies van alle kopien wel astronomisch klein wordt.
* Eenvoudig om gedachte aanpassingen te verichten. Dit natuurlijk wel met de nodige voorzichtigheid. Alhoewel, als men toch een reserve kopie heeft kan men altijd een stap terug maken.
* De robuustheid van een kunstmatig medium zal veel groter zijn dan van de fragiele biologische hersenen.
* De snelheid van de denkprocessen zal vele malen vergroot kunnen worden. Zelfs een versnellingsfactor van een miljoen of miljard is niet ondenkbaar.
* De "denk" capaciteit kan enorm worden uitgebreid.
* Het energie verbruik (per gedachte eenheid?) kan enorm veel efficienter worden gemaakt

Natuurlijk zal niemand zich uploaden als dat voor hem niet aantrekkelijker zal zijn dan zijn huidige leven. Iemand in een kunstmatig medium zal dan bijvoorbeeld ook omgevings simulaties kunnen draaien die de huidige wereld simuleren. Deze virtuele wereld zal voor hem niet te onderscheiden kunnen worden gemaakt van de echte wereld (wanneer gewenst). Echter zo'n VR zal enorm veel voordelen hebben t.o.v. de fysieke wereld:

* geen transport tijden, oftewel denkbeeldige directe teleportatie
* aanpassing van de natuurwetten (bijvoorbeeld zwaartekracht verminderen)
* veiligheids voorzieningen (bijvoorbeeld zorgen dat glazen niet meer kapot kunnen vallen)
* mogelijkheid tot aannemen van elk gewenst uiterlijk (zelfs dat van een hond of een muis)

Wanneer duidelijk is getoond dat uploaden geen nadelige effecten heeft voor je gedachten patronen. Bijvoorbeeld doordat een je bekend persoon je voor is gegaan en geen merkbare veranderingen heeft ondergaan. En wanneer de virtuele wereld niet te onderscheiden kan worden gemaakt van de reëele wereld. Hoe kan iemand dan nog een rationeel bezwaar maken tegen het zichzelf uploaden?

Maar zover is het natuurlijk nog lang niet. Deze mogelijkheid zal dan ook eerst vooraf worden gegaan door andere ontwikkelingen. Zoals fysieke onsterfelijkheid in je biologische lichaam. Directe koppeling van computers met je hersenen, waardoor de meeste mensen waarschijnlijk toch al een virtuele werkelijkheid zullen verkiezen boven de fysieke werkelijkheid. Daarna is de stap naar uploaden enorm veel kleiner geworden.

Een van de doelstellingen binnen de VR groep van Transcedo is om in de toekomst samen met geïnteresseerden waar mogelijk VR te beleven. Dit kan zijn in pretparken of op bijeenkomsten. Het huren van dergelijk apparatuur is vrij prijzig en ook niet op veel plaatsen aanwezig. Mochten er lezers met tips zijn, laat het dan even weten ! Verder, hou onze site in de gaten. We laten hier zo snel mogelijk weten of een en ander te regelen is !

Virtual entertainment Bedrijf dat HMDs levert voor een betaalbare prijs.

MVIS Een projectie systeem dat met behulp van een laser een beeld op het netvlies projecteerd. Op deze manier kan een zeer goed beeldkwaliteit verkregen worden (contrast en resolutie).

VR Publishing Site met veel VR info.

Utility Foglets Beschrijving van de werking en de toepassingen van foglets.

Mind Uploading Home Page Uploading, het (permanent) overbrengen van het bewustzijn naar een ander medium (computer), is een potentiele manier om het leven extreem, wellicht zelfs oneindig, te verlengen en te verbeteren. Deze site is zeer geschikt ter introductie van deze theoretische techniek.

Last updated : 26-12-97 1