Kolonisatie van de Ruimte

Transhumanisten zijn vaak zeer geïnteresseerd in de toekomstige kolonisatie van de ruimte. De onbegrensde hoeveelheden beschikbare grondstoffen, energie en leefruimte zijn zeer aantrekkelijk. Ook de mogelijkheden van interstellaire ruimtereizen zijn dat, vanwege de grote hoeveelheid kennis die opgedaan kan worden, wanneer eventueel buitenaards leven in andere zonnestelsels nauwkeurig bestudeerd kan worden.

Er zijn al diverse plannen beschikbaar voor enorme constructies die in de ruimte gebouwd kunnen worden voor bewoning door mensen. Deze bouwsels worden ook wel ruimtewoonoorden genoemd. Er zijn plannen voor ruimtewoonoorden in de vorm van luchtdichte flessen, bollen, torussen met afmetingen meestal gemeten in kilometers. En deze bouwsels kunnen in principe worden geconstrueerd met behulp van de nu bekende materialen (zoals staal en aluminium).

Zicht binnen in een ruimtewoonoord in de vorm van een fles van 30 kilometer lengte.

Het is duidelijk dat met een doorgaande exponentiële groei, de Aardse beschaving zich op den duur wel naar de ruimte zal moeten verplaatsen. Maar ook zonder deze ecologische druk biedt de ruimte nu al een economisch aantrekkelijk alternatief voor de Aarde, vanwege de enorme hoeveelheden beschikbare grondstoffen, ruimte en energie die er op een economische manier gewonnen kunnen worden. De enige belemmering voor de start van de ruimtekolonisatie lijkt de afwezigheid van een goedkope transportmogelijkheid naar de ruimte te zijn.

Op dit moment zijn er verschillende plannen bekend voor de ontwikkeling van nieuwe revolutionaire transportmiddelen naar de ruimte. Volg de onderstaande links voor meer informatie.

Een ruimtestation gemaakt uit de externe tanks van de space shuttle.

Henry's Future Pages Bevat een Nederlandstalige beschrijving van ruimtewoonoorden.

Island One Society Organisatie genoemd naar het kleinste model O'Neill ruimtewoonoord, en opgericht door personen met een grote wens voor deelname aan kolonisatie van de ruimte.

Space Settlement Bevat onder meer een studie van de Nasa naar de mogelijkheid van ruimtewoonoorden. Een complete en uitgebreide onderzoeksstudie die bijna alle aspecten die komen kijken bij het bouwen van ruimtewoonoorden worden belicht:

* structurele eisen aan constructie
* best mogelijke positie analyse
* menselijke aspecten voor de bewoners
* landbouw

Space Studies Institute Instituut opgericht voor het creeeren van meer bekendheid met het concept van vestiging in de ruimte.

The First Millennial Foundation Organisatie met plannen voor kolonisatie van de ruimte gedurende het volgende millenium, met drijvende kolonies op de Aardse oceanen als tussenstap. Een zeer uitgebreide site.

Molecular Manufacturing Shortcut Group Een (snellere) manier om ruimtekolonisatie op te zetten met behulp van moleculaire nanotechnologie. Hier vindt men artikelen over de mogelijke toepassingen van nanotechnologie in verband met de constructie van ruimtewoonoorden en transportmiddelen naar de ruimte. Met MNT, en daardoor diamondoid als enorm sterk constructie materiaal, kunnen ruimtewoonoorden nog vele malen groter worden gemaakt dan met conventionele materialen (staal, aluminium en titanium). MNT maakt nieuwe transport middelen mogelijk zoals een directe kabellift naar de ruimte! Ook kunnen met MNT de conventionele raket systemen enorm veel efficiënter worden gemaakt.

The Artemis Project Een relatief goedkoop en uitgewerkt plan voor het starten van de kolonisatie van de maan met conventionele methoden.

Launch Systems Een opsomming van diverse nieuwe lancerings systemen die zich nog in een experimenteel stadium bevinden, maar die hoop bieden op een goedkoper alternatief voor de huidige systemen.

Vehicles from Advent Launch Services

Mars Direct Home Page Een revolutionair plan voor bemand onderzoek van Mars en eventuele daaruit voortvloeiende onderzoekstations en uiteindelijk kolonisatie. De kern van dit plan is de produktie van brandstof (voor de terugkeer) op lokatie. Met behulp van koolzuurgas en water kunnen met kleine automatische chemische stations methaan en zuurstof worden geproduceerd.

Technology Review November/December '96: Zubrin: Links Diverse artikelen van Zubrin de verzinner van het Mars Direct alternatief. Onder andere een artikel over terraformering van Mars.

Space Publications Index Page Enkele beschrijvingen van mogelijke toekomstige transportmiddelen voor (onder meer interstellaire) ruimtevaart.

Nog enkele andere links :
Manned missions to Mars, Jupiter, Saturn, etc.

Should We Return to the Moon?

PERMANENT: Asteroids, Space Development

Space Access Society

www.marswest.org

Last updated : 16-09-97 1