Iedereen perfect?!

Het Rathenau Instituut houdt op zondag 9 juni 2013 samen met NEMO en Kennislink een debat over de nieuwe technologische mogelijkheden én de grenzen daarvan.
Het Rathenau Instituut, zo staat op de website,

stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie.

De toekomst gaat natuurlijk iedereen aan, het gaat namelijk allemaal gebeuren, dus meedenken en een standpunt bepalen is altijd goed. Wie dat wil doen kan zondag 9 juni in NEMO tussen 14.00-16.30 uur zijn hart ophalen met behalve het debat ook andere activiteiten, zoals:

  • 'Onderga virtuele plastische chirurgie’. Een snel-photoshopper maakt je naar wens mooier.
  • ‘SuperHuman’ en de ‘Supermens test’. Mensverbetering: doen of niet? Doe de ‘Supermens test’ op de iPad en ontdek het! Of speel de iPhone game ‘SuperHuman’ en verbeter je virtuele zelf.
  • ‘Wat heb jij aan jezelf verbeterd?’ Door middel van een serie portretten worden mensen aangespoord aan te geven welke verbetertechnologie zij (wel eens) gebruikt hebben.
  • Meer informatie is te vinden op de website van het Rathenau Instituut.